Törnskata har inte lyckas bestämma vilken sort än.